Z archiwum wpisów: Ubezpieczenia w internecie

Ubezpieczenie terminowe a ubezpieczenie bezterminowe

Kiedy wybiera się ubezpieczenie na życie, ma się do wyboru nie tylko różne warianty polisy na życie i dodatkowe umowy do podstawowego wariantu, ale również możliwość wyboru między ubezpieczeniem terminowym lub bezterminowym (dożywotnim). Nie wszyscy klienci towarzystw ubezpieczeniowych zdają sobie sprawę z tego, że jest to jeden z czynników, który wpływa na cenę ubezpieczenia na życie. Na jakie ubezpieczenie się zdecydować – terminowe czy bezterminowe?

Czytaj dalej

Ubezpieczenie pod kredyt

W dzisiejszych czasach właściwie nie da się zawrzeć umowy kredytu hipotecznego bez zawierania ubezpieczenia. Cesja jest zabezpieczeniem zarówno dla banku, jak i dla klienta. Jeśli kredytobiorca umrze w czasie trwanie umowy kredytowej, bank pokrywa zaległe raty z odszkodowania, które dostaje z tytułu tego zdarzenia. Czytaj dalej

Cesja na bank

Czytając o ubezpieczeniach, pewnie nie raz spotkaliście się z pojęciem cesji, najczęściej właśnie – cesji na bank. Cesja zasadniczo jest przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z posiadania polisy na kogoś innego (może być to osoba lub instytucja). Zazwyczaj przeniesienie powinno odbywać się zgodnie z jakimiś wytycznymi, o których można przeczytać w OWU i umowie ubezpieczeniowej. Czytaj dalej

Rezygnacja z ubezpieczenia na życie

Czy można zrezygnować z umowy ubezpieczenia na życie? Można. Właściwie każda umowa może zostać wypowiedziana. Rezygnacja z polisy następuje, gdy:

  • zaszło zdarzenie określone w umowie i odszkodowanie zostało wypłacone,
  • nie opłacono składki w okresie prolongaty,
  • ubezpieczana osoba odstąpiła od umowy,
  • ubezpieczana osoba wypowiedziała umowę,
  • towarzystwo ubezpieczeniowe wypowiedziało umowę z powodu określonego w OWU.

Czytaj dalej

Ubezpieczenie na życie a koszty

Ubezpieczenia na życie oferują rozmaite opcje,  a to z kolei wiąże się z różnymi cenami. Każda osoba, która chce się ubezpieczyć, zastanawia się nad tym, czy będzie ją stać na taką formę przyszłościowego zabezpieczenia finansowego. Ludzie obawiają się, że nie sprostają comiesięcznemu opłacaniu składek, ponieważ przeczytali lub usłyszeli, że tylko wysoka cena ubezpieczenia skutkuje jego jakością i gwarantuje dobrą stabilizację finansową. Natomiast nieprawdą jest, że żeby być zadowolonym z ubezpieczenia, trzeba płacić zawrotne kwoty i osłabiać obecną sytuację materialną. Jak sprawdzić koszty swojego ubezpieczenia na życie?

Czytaj dalej

Najlepsze ubezpieczenie na życie? Tak – ale przez internet!

Cały nasz serwis poświęcamy temu, aby pokazać Wam, że ubezpieczenia na życie online to już nie jest jakiś wielki wyjątek, ale powoli zaczyna być standardem. Niemniej jednak ciągle ludzie nie wierzą, że w taki sposób mogą wybrać faktycznie najlepsze ubezpieczenie na życie. Mamy nadzieję, że po lekturze tego artykułu przynajmniej część z Was zmieni zdanie:)

Czytaj dalej

Jak wybrać odpowiednią polisę na życie?

Wybór ubezpieczenia na życie uzależniony jest od tego jaką funkcję ma pełnić nasza polisa. Na rynku mamy do czynienia z ubezpieczeniami na życie, które pełnią różnorodną rolę. Ze względu na różnorodność ofert dostępnych na rynku przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe, wybór odpowiedniej polisy nie jest rzeczą łatwą.

Czytaj dalej