Cesja na bank

Czytając o ubezpieczeniach, pewnie nie raz spotkaliście się z pojęciem cesji, najczęściej właśnie – cesji na bank. Cesja zasadniczo jest przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z posiadania polisy na kogoś innego (może być to osoba lub instytucja). Zazwyczaj przeniesienie powinno odbywać się zgodnie z jakimiś wytycznymi, o których można przeczytać w OWU i umowie ubezpieczeniowej.

Najczęściej przy ubezpieczeniach spotykamy się z cesją na bank. Jest to zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Kredytobiorcy specjalnie wykupują ubezpieczenia pod kredyt, by przekazać odszkodowanie po swojej ewentualnej śmierci na rzecz banku. Pieniądze posłużą jako opłaty rat, których kredytobiorca nie zdążył zrealizować. Jeśli interesuje Cię, jak znaleźć najtańsze ubezpieczenie jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego, zajrzyj na najtanszeubezpieczenienazycie.pl.

Do zawarcia umowy cesji potrzebne jest podpisanie osobnego druku. Robimy to przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. Podmiot, na który przenosimy prawa i obowiązki wynikające z polisy, nazywamy cesjonariuszem. Ubezpieczający, który zawiera umowę cesji nazywany jest cedentem.

Bank Loan Concept 2Często banki proponują swoim klientom własne produkty ubezpieczeniowe. Czy to opłacalne? Cóż, opinie na ten temat są podzielone. Z jednej strony dwie usługi w jednym miejscu mogą równać się oszczędności. Bank może zaoferować swojemu klientowi atrakcyjną zniżkę. Z drugiej – nie dajmy podetknąć sobie umowy ubezpieczenia pod nos! Sprawdźmy wszystkie oferty jak najdokładniej! Być może któraś z nich przebije ofertę banku.

Oczywiście cesja nie musi koniecznie odnosić się do banku – może być związana z np. innymi osobami lub członkami rodziny. To jednak już sprawy dość skomplikowane i nietypowe.