Ubezpieczenia indywidualne a grupowe

To, czy posiadamy indywidualne, czy grupowe ubezpieczenie na życie, robi sporą różnicę. Z pewnością nie można tych dwóch pojęć utożsamiać. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się posiadanie obu rodzajów polis – wtedy ich zalety mogą wzajemnie się uzupełniać.

Puzzles 1

Polisy grupowe

Ubezpieczenia grupowe są tymi, które otrzymujemy w miejscach pracy. Na wysokość składki najczęściej nie mają wpływu wiek, płeć ani rodzaj wykonywanej pracy. Gdy pracujemy, nie musimy się już o nic martwić: pracodawca zawiera za nas umowę ubezpieczenia oraz opłaca składki. Drugą stroną medalu jest to, że polisa grupowa nie jest dostępna dla osób spoza danego środowiska

Polisy indywidualne

O ubezpieczenie indywidualne musimy już zadbać sami. Jego składka jest wyższa niż w przypadku polis grupowych, lecz kwota wypłacanego odszkodowania też jest większa. Możemy korzystać z szerokiego wachlarza rozszerzeń podstawowej ochrony, jaką oferują nam agencje ubezpieczeniowe, np. objąć świadczeniem małżonka lub partnera. To my mamy wpływ na rodzaj i zakres ubezpieczenia, które możemy dopasować jak najtrafniej. Kupując polisę indywidualną, wypełniamy ankietę zawierającą wiele informacji, np. te o stanie zdrowia bądź rodzaju wykonywanej pracy.

Dyskusja nad tymi dwoma rodzajami polis właściwie sprowadza się do tego, czy kupować ubezpieczenie indywidualne, czy nie. Ubezpieczeniem grupowym objęta jest każda pracująca osoba. Nam wydaje się, że rozsądniej jest wykupić jeszcze dodatkowe ubezpieczenie na życie. Oba typy łączą jedną funkcję – po śmierci ubezpieczonego rodzinie zostaje wypłacane odszkodowanie. Jednak tylko ubezpieczenie indywidualne oferuje możliwość wypłaty w przypadku ciężkiego kalectwa lub choroby. Indywidualna polisa jest jakby wyjściem poza standard – jeśli coś nam się stanie, rodzina po prostu dostanie więcej pieniędzy.