Ubezpieczenie pod kredyt

W dzisiejszych czasach właściwie nie da się zawrzeć umowy kredytu hipotecznego bez zawierania ubezpieczenia. Cesja jest zabezpieczeniem zarówno dla banku, jak i dla klienta. Jeśli kredytobiorca umrze w czasie trwanie umowy kredytowej, bank pokrywa zaległe raty z odszkodowania, które dostaje z tytułu tego zdarzenia.

Jak to wszystko działa? Przy podpisywaniu umowy kredytowej bank prosi nas o zawarcie umowy ubezpieczenia. Nie musimy kupować polisy w tym banku, choć często jest to opcja korzystna – usługi kupowane w pakiecie są tańsze, oszczędzamy też czas. Warto jednak przejrzeć też inne oferty. Przy umowie ubezpieczenia podpisujemy cesję na bank. Oznacza to, że zrzekamy się korzyści z polisy na rzecz banku. Teraz, gdy zajdzie szkoda, odszkodowanie otrzyma właśnie bank. Będzie mógł pokryć z niego zaległe wpłaty.

Mogłoby się wydawać, że ubezpieczenie pod kredyt jest korzyścią tylko dla banku. O tym, że jest inaczej, przekonuje autor artykułu Ubezpieczenie pod kredyt korzystne dla banku i kredytobiorcy. Możecie go odnaleźć na stronie www.ubezpieczeniezycia.com.pl.

W momencie śmierci kredytobiorcy obowiązek spłacenia rat spada na rodzinę. Nikt nie chciałby narażać najbliższych na taki wydatek. Zabezpieczenie spłaty rat tak naprawdę jest korzyścią głównie dla Ciebie!

Pamiętaj, że są dwa rodzaje ubezpieczeń z cesją: ubezpieczenie nieruchomości i ubezpieczenie życia. To pierwsze jest właściwie obowiązkowe – w przypadku szkody w mieszkaniu czy domu bank otrzyma jej równowartość – czyli jeśli np. Twoja nieruchomość doszczętnie spłonie, nie będziesz musiał spłacać rat kredytu za mieszkanie, którego nie masz. Jeśli szkoda będzie mniejsza, bank może oddać Ci część odszkodowania, żebyś pokrył straty. Zabezpieczenie spłaty kredytu poprzez polisę na życie chroni Ciebie i Twoich bliskich w przypadku utraty Twojego źródła dochodu (śmierci, niezdolności do pracy) przed spłacaniem rat kredytu.