Ubezpieczenie terminowe a ubezpieczenie bezterminowe

Kiedy wybiera się ubezpieczenie na życie, ma się do wyboru nie tylko różne warianty polisy na życie i dodatkowe umowy do podstawowego wariantu, ale również możliwość wyboru między ubezpieczeniem terminowym lub bezterminowym (dożywotnim). Nie wszyscy klienci towarzystw ubezpieczeniowych zdają sobie sprawę z tego, że jest to jeden z czynników, który wpływa na cenę ubezpieczenia na życie. Na jakie ubezpieczenie się zdecydować – terminowe czy bezterminowe?

W wyborze może pomóc artykuł zamieszczony na stronie http://ubezpieczenie-na-zycie-opinie.pl/ubezpieczenie-terminowe-i-bezterminowe/. Jego autorzy słusznie zauważają, że cena ubezpieczenia jest ważna dla klientów TU, ale nie można się tylko nią kierować. Przede wszystkim należy brać pod uwagę zakres ochrony, a dopiero później koszty. Dlaczego? Jeśli już zdecydujemy się na wybór ubezpieczenia terminowego, tańsza oferta jednego z towarzystw ubezpieczeniowych może wydawać się korzystniejsza pod względem kosztów, ale tym samym zakres jej ochrony oraz sumy odszkodowania mogą być zmniejszone.

Ubezpieczenie terminowe, jak sama nazwa wskazuje, jest zawierane na określony czas. Może być korzystniejsze dla osób młodszych, które jeszcze nie mają sprecyzowanych planów na przyszłość i nie chcą zawierać ubezpieczenia dożywotniego. Z kolei osobom starszym nie opłacają się częste zmiany ubezpieczenia, ponieważ ubezpieczyciele naliczają im zwyżki z racji wieku oraz przebytych chorób.

Dla osób starszych może okazać się korzystniejsze ubezpieczenie bezterminowe, ponieważ przez cały okresu ubezpieczenia wysokość składki nie ulega podwyższeniu – jeśli tylko nie wprowadza się do polisy żadnych zmian, takich jak np. podwyższenie sumy ubezpieczenia. W takim wypadku ubezpieczyciel mógłby zażądać ponownego wypełnienia ankiety medycznej oraz przeprowadzenia dodatkowych badań, aby na nowo ocenić ryzyko ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie bezterminowe ogólnie jest droższa od terminowego, ponieważ wiąże się z nim większe ryzyko wypłaty odszkodowania – istnieje większe ryzyko, że ubezpieczony umrze w trakcie trwania tej polisy na życie – w końcu z założenia jest dożywotnia.

Oba ubezpieczenia mogą być formą zabezpieczenia finansowego, jeśli masz zaciągnięty kredyt hipoteczny w banku.

Trzeba pamiętać, że podstawowa wersja ubezpieczenia na życie zapewnia odszkodowanie tylko osobie uposażonej po śmierci osobie ubezpieczonej. Jeśli ubezpieczonemu w czasie trwania polisy nie przydarzy się żaden nieszczęśliwy wypadek, z ubezpieczenia nie zostanie mu wypłacone żadne odszkodowanie.