Wyłączenia odpowiedzialności i karencja w ubezpieczeniu na życie

Czy myślisz, że Twoje ubezpieczenie na życie jest najlepsze, bo ma najszerszy zakres ochrony? Powinieneś mieć świadomość, że nawet najdroższe ubezpieczenie życia nie będzie Cię chroniło finansowo na wypadek wszelkich nieszczęśliwych zdarzeń, jakie mogą Cię spotkać. Nie istnieje taka polisa, ponieważ wtedy towarzystwa ubezpieczeniowe mogłyby być niewypłacalne, a ubezpieczeni mogliby celowo wymuszać odszkodowania przez powodowanie szkód osobowych. Dlatego w każdej umowie będziemy mieć do czynienia z wyłączeniami odpowiedzialności i karencją – czym one się różnią?

Wyłączenia odpowiedzialności a karencja

Wyłączeniem odpowiedzialności nazywa się określoną sytuację, w której ubezpieczyciel nie odpowiada finansowo za szkody, jakie poniosła osoba ubezpieczona. Wyłączenia obowiązują przez cały czas trwania umowy, natomiast karencja obowiązuje tylko przez określony czas – np. przez rok ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka. W ten sposób broni się przed wymuszaniem odszkodowań przez kobiety, które ubezpieczają się zbyt późno, kiedy są już w ciąży – tymczasem odpowiednie ubezpieczenie powinny kupić na tyle wcześnie, aby narodziny dziecka przypadły już po okresie karencji. To sytuacja prawie że analogiczna do takiej, w której chcielibyśmy ubezpieczyć już zalane przez sąsiada mieszkanie.

Jakie są wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu na życie?

Przykładową listę wyłączeń można znaleźć tutaj: http://cotojestubezpieczenienazycie.pl/faq/wylaczenia-w-ubezpieczeniu-na-zycie/. Jak można zauważyć, ubezpieczenia można podzielić na te, które są zdarzeniami losowymi, niezależnymi od woli ubezpieczonego, jak i na takie, które zależą od jego zachowania – np. odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeśli to ubezpieczony pod wpływem alkoholu spowodował wypadek, w którym sam odniósł obrażenia. Jeśli prowadził samochód w stanie nietrzeźwości, wtedy też nie zostanie mu wypłacone świadczenie pieniężne za poniesione straty. Pamiętaj, że Twoje ubezpieczenie na pewno nie da Ci ochrony finansowej na wypadek działań terrorystycznych, wojennych, zamieszek, rozruchów oraz innych – chociaż część ubezpieczycieli oferuje wykupienie dodatkowych umów, które mogą zapewnić możliwość takiej ochrony pieniężnej.